Ytbehandling

Ytbehandling

Under två veckor utförde Scanunit kulblästring samt målning av däck på två av Wagenborgs RoRo fartyg. En yta på totalt 10 000m2 blästrades och målades med ett fukthärdande...